Våra tjänster

Kabelprovare 50100

Kabelprovaren används för att kontrollera att anslutnings- och skarvkablar är riktigt kopplade och funktionsdugliga.

Termotakt

Termotakt är en styrutrustning som utvecklades av Elteknik i samband med den rådande energikrisen i slutet av 1970-talet.

FACI Trygghetslarm

Elteknik arbetar med och säljer Faci Tera och Giga kallelsesignalsystem (även kallat trygghetslarm). Ett trygghetslarm som är framtaget utifrån morgondagens behov.